Boka in dig på en drejkurs på Öland 

Släpp vardagsstressen och alla måsten för en stund och boka in dig på en lärorik och berikande drejkurs hos oss på Alséns. Välj mellan två olika alternativ! Genom grundliga genomgångar och praktiska utmaningar ger vi dig bästa möjliga förutsättningarna för ett lyckat resultat.

Kvällskurserna är återkommande och är pågående under 6 veckor. Nytt för denna termin är våra veckokurser som håller på måndag-söndag. Som deltagare har du alltid tillgång till en egen drejskiva under hela tillfället. Alla våra kurser leds av Anders Alsén, grundare och VD för Alséns. Här under ser du våra olika kursalternativ. Hoppas vi ses!

Kurslokal

Nytt för 2023 är att vi nu flyttat till vår lokal på Öland, Areskogs Väg 7.

Planerade kursstarter 2023/2024

Prova på kurs: 2024 

Helgkurser: 2024 v12

Kvällskurser: 2024 v5, v15, v35, v41


Helgkurser 2023/2024

Kvällskurser 2023/2024

Prova på att dreja 2024

Frågor & svar gällande våra kurser

Hur många kursdeltagare tar ni emot per tillfälle?

Vi tar emot 7st deltagare per tillfälle. 

Ångerrätt och reklamation

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra ditt köp inom 14 dagar från dag då du fått din orderbekräftelse. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten att gälla.

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala hela den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta oss direkt på info@alsens.nu

Återtagande av köp efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt. Då kommer en avbokningsavgift att dras på 500kr om du sedan väljer att avboka. Senast datum att avboka för att erhålla resterande kursavgift är 14dagar före kursstart. Du kan självklart byta din kurs kostnadsfritt mot ett annat tillfälle i mån av plats. Ju tidigare du ombokar desto större är chansen såklart att du får den plats du önskar byta till.

Om du avbryter en påbörjad kurs återbetalas ingen kursavgift. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för eventuellt studiematerial.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat och du kan ej få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.


Vart ligger kurslokalen?

Nytt för 2023 är att vi flyttat kurslokalen till våra befintliga lokaler i Glömminge. Kurslokalen ligger i Glömminge ca 7km norr om Ölandsbron. areskogs väg 7, Glömminge

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.